Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

KOYUN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Uzun yıllardan beri eti, sütü, yapağı ve derisi ile insanların en önemli ihtiyaçlarını
karşılayan koyunlar, dünyanın her yerinde yetiştirildiği gibi ülkemizde de hemen hemen
her bölgede yetiştirilmektedir.
Koyunculuk meraya dayalı bir hayvancılık kolu olduğundan, ilk şartı da iyi bir
meraya sahip olmaktır. Meralar; sürü büyüklüğüyle uyumlu kapasitede, düz ya da az
eğimli ve hayvanlar için güvenli olmalıdır. Maalesef Ülkemizde hayvan yetiştiricileri
yararlandıkları meranın bakım ve yönetimini ihmal etmektedir. Oysa mera bakım ve
yönetimi (amenajmanı) koyun yetiştiricisinin ana ve öncelikli işlerinden biri olmalıdır.
Küçükbaş hayvancılık işletmelerinin geleceğinin tamamen meranın ıslahı ve
amenajmanına bağlı olduğu gerçeği asla göz ardı edilmemelidir.

Koyun yetiştiriciliği her şeyden önce bir gelenek\birikim\kültür işidir.
Tarım Ve Orman Bakanlığı

İşe başlamada veya kapasite artırmada aşağıdakiler göz önünde bulundurulmalıdır

1
Mera özelliği ve mera otlatma kapasitesi,
2
İklim ve kaba yem kaynağı,
3
Et /süt ve yapağı (yapağıcı ırklarda) gelirlerinden elde edilecek kazanç,
4
Pazar güvencesi ve istikrarı,

Temel Besin Maddeleri

Su Enerji Protein

Koyunların içinde bulunduğu fizyolojik durum (gebelik, süt verimi), tüketilen
yemlerin çeşidi, yemlerin içerdiği protein, mineral madde ve su oranı ile çevre sıcaklığı
günlük su tüketimi miktarını etkileyen faktörlerdir.

Koyunların enerji gereksinimleri; cüsse, fizyolojik dönem, günlük yürüdüğü yol,
yapağı uzunluğu, çevre koşulları (soğuk, sıcak, rüzgar, yağmur vb.) tükettikleri yemin
miktarı ve enerji içeriği gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Gebeliğin son dönemi
ve laktasyonda enerji ihtiyacı artmaktadır.

Hayvansal dokuların yapı taşı proteindir. Vücut dokularının büyümesi ve
yenilenmesi proteinler sayesinde olur. Koyunlar geviş getiren hayvanlar oldukları için
tükettikleri proteinin kaynağından ziyade miktarı önem taşır

Vitaminler Mineraller

Vitaminler biyokimyasal reaksiyonlarda, enerji metabolizmasında ve vücudun
temel yapı taşlarının sentezlenmesinde yer alırlar. Kaliteli meralar koyun-keçiler için
gerekli olan bütün vitaminleri veya vücutta sentezlenmelerini sağlayacak ön maddeleri
40
bulundururlar. Ancak koyun-keçi beslenmesinde yağda eriyen vitaminler olan A, D ve E
vitaminlerine özel bir önem verilmelidir.

Hayvanlar yaşamlarını sürdürebilmek için temel besin maddelerinin (protein,
enerji, vitamin) yanı sıra mineral maddelere de ihtiyaç duyarlar. Yer kabuğunda bulunan
minerallerin hemen hepsi hayvansal dokularda da belirlenmiştir.

Kâğıthane/İSTANBUL
(08:00 - 18:00)