Bahçıvan

Bahçıvan

Bahçıvan

Bahçıvan

Bahçıvan Ne Demek?

Bağ, bahçe, sera ve fidanlıklarda toprağı hem ekim hem de dikime hazırlayan; ağaç, sebze, fide, çiçek dikme, çim ekme ve bunların bakım işlerini yaparak bitkilerin yetişmesini sağlama becerisine sahip olan kişiler “Bahçıvan” olarak isimlendirilir. Ağaç dikmek, çiçek sulamak, bitkileri budamak gibi fiziksel gücün ağırlık gösterdiği bir iş olduğu için bahçıvanların bedenen sağlıklı olması beklenir. Bahçıvan Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bahçıvan, çalıştığı işletmenin genel prensiplerini göz önünde bulundurmak ve sorumluluğunu aldığı bahçenin bakımını en iyi şekilde sağlayabilmek koşuluyla farklı görevlere sahiptir. Yerine getirmesi gereken görevlerden bazıları şöyledir: Bağ, bahçe, sera ve fidanlıklar için gerekli olan tohumları temin etmek, Toprağın ekim ve dikime hazır hale gelebilmesi için gübrelemesini yapmak ve toprağı havalandırmak. Bitkilerin çeşidine göre uygun zamanda dikim yapmak, Çimleri biçmek, silindirmek ve ardından ilaçlamak, Mevsimine göre çiçek dikerek bakımını yapmak, Ağaçları budamak, Fide ve fidan yetiştirmek, Bitkiler için ihtiyaç duyulan aşıları yapmak. Bahçıvan Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir? Mesleğe giriş yapmadan önce temel bilgi sahibi olmak size fayda sağlayabilir. Bahçıvanlık mesleğinde ilerlemek isterseniz sertifika programları kapsamında verilen eğitimler şu şekilde sıralanabilir: Bitki Tanıma, Toprak Bakımı, Besleme ve Sulama, Tohumdan Üretim, Dikim, Budama ve Bağlama, Saksı Toprakları ve Saksıda Bitki Yetiştirme, Vejetatif Üretim.