Besicilik Nedir

Besicilik Nedir

BESİCİLİK NEDİR?

Besicilik Nedir

Besicilik Nedir

BESİCİLİK NEDİR?

Besicilik, hayvanların bilinçli olarak yemlenmesi ile beraber, hayvanın mevcut ağırlığını artırarak, hayvandan çıkan et miktarını ve kalitesini arttırmaktır. Bu sayede doğru yem miktarı, doğru hayvan cinsi ve kriterleri ile hayvandan alınan verim artacaktır.

Bilinçli bir şekilde yapılan besicilik işinde, hayvana verilen yemin hem uygun fiyatlı, hem de hayvana yarar sağlayıcı olması ile hayvandan alınan canlı et oranı arttırılır. Besicilikteki en önemli noktalardan biri hayvanın ırkı, yaşı, cinsiyeti, ağırlığı, sağlık durumu ve vücut yapıları önemlidir. Besiciliğin başarılı sonuçlar vermesi için, bu noktalara dikkat edilmesi gerekir. Aksi taktirde verim alınması mümkün olmayacaktır. Bu durumlar dikkate alındığında ise yüksek verim doğru orantılıdır.

Besiciliğin Önemi Nedir?

Ülke ekonomisinde hayvancılık ile birlikte besicilik önemli rol kazanmıştır. Hayvancılık sektöründe, besicilik ile birlikte istihdam olanakları yaratması, toplumda sağlıklı, uygun fiyatlarla, yeterli miktarda, kaliteli beslenmeyi sağlaması yönünden büyük bir önem taşımaktadır.

Besicilik topluma hayvancılık sektörüne değer kattığı gibi diğer yandan da doğru orantılı olarak tarım sektörüne de üretimin artması, istihdamın ve verimin artması açısından da fayda sağlamaktadır. Besicilik ile birlikte yapılacak tarımsal faaliyetler de aynı zamanda üretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Besicilikte doğru kaliteli ve uygun fiyatlı yemin kullanılması tarımdan elde edilen ürünler ile sağlanır.