Kırsalda Sanatsal Objeler

Kırsalda Sanatsal Objeler

Kırsalda Sanatsal Objeler

Kırsalda Sanatsal Objeler

Kırsalda Sanatsal Objeler

Peyzaj mimarlığı çalışmalarının temel amacı insanlar için kentsel ve kırsal alanlarda ekonomik, kültürel ve estetik yönden yararlı yaşam ortamları sağlamaktır. İyi bir mekan organizasyonu ise ancak estetik ve fonksiyon ilkelerinin ışığı altında çevrenin yeniden ve planlı şekilde düzenlenmesiyle gerçekleşebilir (Tanrıverdi, 1987). Peyzaj tasarımında kullanılan plastik objeler, peyzajın görsel değerini artıran, renk, form, biçim ve ölçü özellikleriyle tasarımı daha etkili ve algılanabilir yapan elemanlardır. Anlatım özelliklerinin yanı sıra zevk verici estetik değerlere sahiptirler. Peyzaj düzenlemeleri içerisinde özellikle meydanlara, park ve bahçelere, mimari yapılara, plastik, doku, renk ve ölçü gibi özellikleriyle anlam kazandırmaktadırlar (Tanrıverdi, 1987).