Kurumsal

Hakkımızda

Temelleri 1992 yılında Mehmet Kaya tarafından atılan Mett, 28 yıllık birikimiyle Türkiye’nin köklü kuruluşları arasına girmeye adaydır.

Temelleri 1992 yılında Mehmet Kaya tarafından atılan Mett, 28 yıllık birikimiyle Türkiye’nin köklü kuruluşları arasına girmeye adaydır. Bilişim, Medya, Basın, Reklam ve Tarım sektörlerinde faaliyet gösteren şirket bünyesinde, biri yurt dışında olmak üzere 3 ticaret ve sanayi şirketi ile 1 üretim tesisi bulunmaktadır. Yer aldığı sektörlerde yurt dışı piyasalarını yakından izleyen Mett, tüm şirketleriyle birlikte küresel rekabet koşullarını yakalamayı ve dünya standartlarına ulaşmayı hedeflemektedir.

 

Sürdürülebilir bir gelecek için

“Sürdürülebilir Kalkınma” anlayışı, Mett, gelecek perspektifi ve stratejilerinin oluşumunda önemli bir role sahiptir.

Mett, bu sayede bünyesindeki tüm şirketlerle birlikte benimsediği açıklık ve hesap verebilirlik ilkelerini daha da güçlendirmiştir. Şirket, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve hissedarları başta olmak üzere tüm sosyal paydaşlarıyla ilişkilerini bu iki temel ilke ışığında kurar. Mett çatısı altında yer alan şirketler, eksiksiz yerine getirdikleri finansal yükümlülüklerinin yanında, birer kurumsal vatandaş olarak da her faaliyetlerinde topluma, çevreye ve ekonomiye değer katar.

 

Mett İş Etiği İlkeleri

Mett’in uzun bir geçmişe sahip olan uygulamalarıyla, gerek kişisel davranış gerekse iş etiği kurallarına ilişkin kurumsallaşma sürecine uygun olarak "Mett İş Etiği İlkeleri" belirlenmiştir.

Mett İş Etiği İlkeleri ve bunları destekleyen politikalar; çalışanlar, ortaklar, tedarikçiler, müşteriler, bayiler, diğer menfaat sahipleri ve kamuoyu ile ilişkilerde yol göstericidir. Mett İş Etiği İlkeleri ile hareket etmek, itibar ve yasaya uyumun yanı sıra, iş birliği içinde karşılıklı saygı içeren bir çalışma ortamı anlamına gelmektedir.

 

İşveren Markası

Mett Şirketler bünyesinde bugün toplamda 100’ün üzerinde çalışan bulunmaktadır. İşveren Markası çalışmaları kapsamında; değerler içeride kuvvetlendirilirken, dışarıda yürütülen faaliyetler ile de yaygınlaştırılmaktadır.

Hakkımızda