Süt Yetiştiriciliği

Süt Yetiştiriciliği

Süt Yetiştiriciliği

Süt Yetiştiriciliği

Süt Yetiştiriciliği

Organik Süt Yetiştiriciliğin Önemi Nedir?

Organik süt sığırcılığı; çevre dostu üretim teknikleriyle, kontrollü ve sertifikalı olarak gerçekleştirilen bir üretim çeşididir. Temel amaçları; organik süt ve süt ürünlerini yeterli miktarda üretmek, üretimde toprak ve bitkilerden biyolojik çevrime uygun şekilde en üst düzeyde yararlanmak, mera ve toprak yapısının bozulmadan uzun yıllar kullanıma uygun olmasını sağlamak, üretim esnasında oluşabilecek artık maddeleri ve kirliliği minimum seviyeye indirmek, üretimi gerçekleştirirken genetik çeşitliliği korumak ve tüketicilere risksiz ürün sunabilmektir. Başka bir deyişle; bu sistemde yüksek süt verimi ve düşük maliyet yerine çevrenin korunması, hayvan sağlığı ve refahı ön plana çıkmaktadır. Organik süt sığırcılığında uygulanan hayvan refahı ve sağlığını doğrudan etkileyen, barındırma, yetiştirme, besleme, damızlık seçimi, üremeye yönelik uygulamalar gibi ilkeler organik süt sığırcılığı üzerinde hayvan sağlığı ve refahına ilişkin önemli etkiye sahiptir.