Tarım ve Hayvancılık

Tarım ve Hayvancılık

Tarım ve Hayvancılık

Yönetim Kurulu 2010 yılının aralık ayında bu alandaki birikim, bilgi, görgü ve becerilerini her zaman geliştirerek Avrupa ve Amerika’da bulunan dünyada bu konuda söz sahibi işletmelerde yapmış oldukları araştırmalar sonucu Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde 720 sağmal ve 1.000 baş genç hayvan kapasiteli   İz Hayvancılık Tarım ve Gıda A.Ş nin kurulması  kararını almışlardır.

Bu araştırmalar sırasında  elde ettiği bilgi birikimlerden yola çıkarak  Türkiye’deki hayvancılık işletmelerinin hali hazırda küçük aile işletmeleri olarak kaldığını ve büyümelerinin mümkün olmadığını görmüşlerdir.

2009 yılına gelindiğinde  ilk olarak  hangi bölgede yatırım yapılacağı araştırması başlamış ve ülke içindeki süt alıcılarının dağılımı açısından ve süt tüketiminin en yüksek olduğu   illerden olan İstanbul’a yakın bir mevkii de yatırım yapma kararı alınmış olup 2010 yılında Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 150 dönüm arazi satın alınarak yatırıma başlanmıştır. Bölgenin aynı zaman da hastalıklardan ari bölge olması yatırım kararının bölgede alınmasında etkili olmuştur. Çok  kısa bir sürede inşaat çalışmalarına başlanarak  yaklaşık 20.000 m2 kapalı alanda hayvan barınakları, sağımhane, doğumhane, yem depoları, gübre yönetim sistemleri ve depolama alanları ,  slaj depoları ile birlikte çalışanlar için  lojman yapılmıştır.

İnşaat çalışmaları devam ederken  , Amerika dan  hayvan ithalatı ile ilgili çalışmalar başlamış olup 2011 Ekim ayında 498 adet Holstein ırkı gebe düve ithalatı gerçekleşmiştir.

Kaba yemi üretmek amacı ile  sulanabilir arazi satınalmaları devam etmiş ve toplamda yaklaşık 180 Dönüm eklili arazi miktarına ulaşılmıştır. Bundan sonra yapılacak satın almalar ve arazi kiralamaları ile firma kaba yeminin tamamını kendi üretir hale gelecektir.

Türkiye de birim hayvandan elde edilen süt verimleri gelişmiş ülkelerin hala yarısı kadardır. Dağınık yapıda çok sayıda küçük işletmeler veya aile işletmeleri bulunmaktadır. İşletme başına düşen hayvan sayısı çok düşüktür, dolayısıyla birçoğu pazara dönük ekonomik üretim yapamamakta, kaliteli sütün üretilmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır.

Türkiye ‘de çiğ sütün yaklaşık %50’si sanayiye aktarılmakta, bunun da büyük bir kısmını ilkel şartlarda üretim yapan işletmeler işlemektedir. Sütün birçok küçük ölçekli ve dağınık işletmeden toplanması sanayicilerin maliyetlerini artırmakta ve bu da tüketici fiyatlarına yansımaktadır, dolayısıyla oluşan fiyatlar gelir seviyesi düşük tüketicilerin alım gücünü zorlamaktadır.

Bu bağlamda  yatırımı yapmaktaki ana amaçlarını da şu şekilde belirlemişlerdir

Türkiye’nin beslenme ihtiyacında büyük önem taşıyan süt ve süt ürünlerinin üretilmesi için gerekli olan, protein ve yağ değerleri yüksek, kaliteli ve sıhhi çiğ süt üretimini gerçekleştirerek sağlıklı nesillerin yetişmesine destek olmak,
Hayvancılık sektöründe mümkün olan en gelişmiş teknolojik sistemleri işimize adapte ederek yüksek verimlilikte düşük maliyetli süt ve süt ürünlerinin halkımıza ulaşmasını sağlamak,
 Türkiye’nin ihtiyacı olan, genetik açıdan verimliliği yüksek büyükbaş hayvan ırkının yetişmesine ve ülke geneline yayılmasına katkı sağlamak,
Hayvancılık sektöründe faaliyet gösterecek; eğitimli, bilgili, tecrübeli ve başarılı insan gücünün yetişmesine katkı sağlamak,

İşletmemizde ilk Amerika dan ithal edilen sağmal hayvanlar ile birlikte tüm doğan hayvanların pedigri kayıtları tutulmaktadır.İşletmemizde gebe bırakılan hayvanların suni dölleme yoluyla gebe bırakılma ve safi ırk elde etmek adına eşleştirme ve senkranizasyon programı uygulanmaktadır.

İşletmemizde  hali hazırda hayvan başı günlük süt verimi ortalaması 30 kg. a kadar ulaşmıştır, inek laktasyon 305 gün süt verimi ortalaması ise 9150 kg’dır. İşletme mevcut durumda laktasyon 305 gün süt verimi hayvan başına 8.700 kg. olan Avrupa ortalamasının üzerine çıkmış olup, kısa dönemdeki ilk hedefi günlük süt verimi ortalamasını İsrail ve Amerika standartları doğrultusunda hayvan başına günlük 40 kg.’a yükselterek laktasyon 305 gün süt verimi süt verimi ortalamasını da hayvan başına 12.000 kg.’a ulaşmaktır.

Halen çiftlik işletmesi 178.000 m2 üzerine kuruludur. Kapalı alanlar da kalan kısımlar sulanabilir alanlar olup, arazi de tarımsal üretim yapılmaktadır. Bu arazilerde çiftlik hayvanlarının kaba yem ihtiyacının bir kısmı olan slaj üretimi yapılmaktadır. Hayvan beslemede kullanılan diğer kaba yemler çevredeki çiftçiler tarafından sözleşmeli tarım projesi çerçevesinde sağlanmaktadır. Toplulaştırılmış sulanabilir arazi arayışımız sürmektedir.

Şirketimiz süt hayvancılığı faaliyetinin yanısıra, tarımsal üretim yapmayı amaçlamaktadır. Tarımsal üretim hayvanların yem ihtiyaçlarının yanısıra faaliyet konumuz arasında sayılan fidan üretimini de amaçlamaktadır.