Tıbbı ve Aromatik Bitkiler

Tıbbı ve Aromatik Bitkiler

Tıbbı ve Aromatik Bitkiler

Tıbbı ve Aromatik Bitkiler

Tıbbı ve Aromatik Bitkiler

Amaç: Orta Anadolu Bölgesi'ne adapte olabilecek ekonomik öneme sahip tıbbi ve aromatik bitkilerin seçimi, değerlendirilmesi, kültüre alma ve ıslah araştırmalarının başlatılması. Hedef: Doğal floradan aşırı toplanma sonucu baskı altında olan tıbbi ve aromatik bitkilerimizin kültüre alma imkanlarının araştırılarak, bunlardan Orta Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilmeleri ekonomik görülen materyallerinin toplanması ve ıslah çalışmalarının başlatılması. Gelişmiş birçok ülkeye kıyasla son derece sınırlı sayıda bulunan tıbbi ve aromatik bitki tescilli tohumluk ve sentetik varyete sayımızın arttırılmasına katkıda bulunmak ve ilgili yetiştiricilere yüksek verim, kalite ve uçucu yağ oranlarına sahip çeşitler sunabilmek hedeflenmektedir. Birimimizde çok sayıda spontan melez tıbbi adaçayı (Salvia officinalis L.) hattı ile yerli ve yabancı İstanbul kekiği (Origanum vulgare var. hirtum) ve reyhan (Ocimum basilicum) hatları bulunmaktadır. Bu hatlar çeşit geliştirmeye yönelik ıslah çalışmalarında değerlendirilmektedir. Birimimizde 2017 yılından itibaren çörekotu (Nigella sativa) ıslahı araştırmalarına başlanacaktır. Bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin karakterizasyonu ve Ex-situ (Gen Bankasında) muhafazası birimde yürümekte olan diğer bir projedir. Tıbbi bitkiler laboratuvarında bulunan neo-clevenger uçucu yağ aparatıyla aromatik bitkilerde uçucu yağ oranları da tespit edilebilmektedir.