• Hizmetler

    İnternet reklamcılığı sektörünün en önemli alanlarından birisi olan advertorial reklam, dikkat çekecek bir makale üzerine planlanmış ve haber niteliği taşımaktadır. Kişileri okumaya, bilgi sahibi olmaya teşvik eder. Fakat asıl amacı içinde bulundurduğu pazarlama unsurlarıdır ve bu sayede reklam görevini de yerine getirmiş olurlar.